Zoznam vzdelávacích inštitúcií

26.01.2015

Na tejto stránke nájdete zoznam stredných a vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v prihraničnom regióne (Žilinský a Moravskoslezský kraj) a v rámci poskytovaného vzdelávania sa zaoberajú oblasťami a profesiami relevantnými ku budovaniu a prevádzke inteligentných sietí.

1.

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

17. listopadu 526
Bílovec 743 01
okres Nový Jičín
+420 556 414 431
www.gmk.cz
1.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
1.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

2.

Střední škola Bohumín

Husova 283
Bohumín 735 81
okres Karviná
+420 596 097 999
www.sosboh.cz/
2.1 Študijný program: strojní mechanik
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Absolventi se mohou uplatňovat ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání 13 a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.). Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
2.2 Študijný program: obráběč kovů
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Absolventi se mohou uplatňovat ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání 13 a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.). Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
2.3 Študijný program: mechanik opravář motorových vozidel
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.
2.4 Študijný program: elektrikář
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.
2.5 Študijný program: elektrikář
1-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

3.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

Kavalcova 1
Bruntál 792 01
okres Bruntál
+420 555 555 771
www.spsoa.cz
3.1 Študijný program: Počítačová technika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
3.2 Študijný program: CAD CAM systémy
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

4.

Gymnázium Bruntál

Dukelská 1
Bruntál 79201
okres Bruntál
+420 554 721 081
www.gymbru.cz
4.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

5.

Stredná odborná škola technická

Okružná 693
Čadca 022 01
okres Čadca
+421 41 432 7640
www.sostca.sk
5.1 Študijný program: Mechanik elektrotechnik
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Vie samostatne zostaviť, vyrobiť a opraviť elektronické zariadenia, zariadenia nízkofrekvenčnej, audio a video techniky. Dokáže pracovať a programovať na počítači. Ovláda prácu s riadiacimi programovateľnými modulmi. V oblasti informačných technológií, pozná princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí elektronických počítačov. V oblasti silnoprúdovej techniky pozná spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie od zdroja až po elektrický spotrebič. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa "Odbornú spôsobilosť v elektrotechnike".
5.2 Študijný program: Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Vie vykonávať montáže jednotlivých rozvodných systémov inžinierskych sieti (verejnej a vnútornej kanalizácie, vodovodu, vykurovacích systémov, rozvodu plynu, kotolne, výhrevne, teplárne), pozná vlastnosti druhov palív a energie, spôsoby ich využívania.
5.3 Študijný program: Elektromechanik - silnoprúdová technika
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent získa vedomosti pre prácu s elektrickými zariadeniami, ovláda spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, základy riadenia a merania v silnoprúdovej technike. Ovláda funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov a vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa "Odbornú spôsobilosť v elektrotechnike".
5.4 Študijný program: Inštalatér
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Samostatne vie vykonávať inštalatérske práce v objektoch bytovej a priemyselnej výstavby – montáž s demontáž domovej kanalizácie, klásť kanalizačné potrubie pre teplú a studenú vodu, vykonávať tlakové skúšky tesnosti, osadzovať hydranty, montovať všetky druhy ústredného vykurovania. V tomto odbore získa základy zvárania.

6.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca

17. novembra 1296
Čadca 02201
okres Čadca
+421 41 432 2330
gymcadca.eu
6.1 Študijný program: Štvorročné štúdium so všeobecným zameraním
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
6.2 Študijný program: Osemročné štúdium so všeobecným zameraním
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
6.3 Študijný program: Päťročné slovensko-anglické bilingválne štúdium
5-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

7.

Súkromná stredná odborná škola

SNP 1202/14
Dolný Kubín 
okres Dolný Kubín
+421 918 874 199
sukromnaskolazemko.edupage.org
7.1 Študijný program: Stolár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Učebný odbor stolár pripravuje absolventov na výkon kvalifikovaných pracovných činnosti v oblasti výroby a/alebo montáže nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevných materiálov v sériovej alebo individuálnej výrobe.
7.2 Študijný program: Murár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
7.3 Študijný program: Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou

8.

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Dolný Kubín

Hviezdoslavo nám. 18
Dolný Kubín 02601
okres Dolný Kubín
+421 43 586 4785
gympoh.edu.sk
8.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
8.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

9.

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm

Křižíková 1258
Fr. P. Radhoštěm 744 01
okres Nový Jičín
+420 595 537 500
www.frengp.cz
9.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
9.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
9.3 Študijný program: Informační technologie
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

10.

Gymnázium a Střední odborná škola informatiky a elektroniky

Křižíkova 1258
Frenštát pod Radhoštěm 741 01
okres Nový Jíčín
+420 595 537 501
www.frengp.cz
10.1 Študijný program: Elektrikář
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi se uplatní jako elektrikáři, elektromontéři nebo mechanici silnoproudých i slaboproudých zařízení.
10.2 Študijný program: Elektrotechnika se zaměřením aplikace počítačů
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se velmi dobře prosazují v průmyslu i při samostatném podnikání. Většina úspěšně pokračuje ve studiu na vysoké škole.

11.

Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek

Cihelní 410
Frýdek 73801
okres Frýdek-Místek
+420 558 441 351
www.gsos.cz
11.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

12.

Střední zdravotnická škola

tř. T. G. Masaryka 451
Frýdek-Místek 2508
okres Frýdek-Místek
+420 558 630 019
www.zdrskolafm.cz
12.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

13.

Střední uměleckoprůmyslová škola

Československé armády 481
Frýdek-Místek 2508
okres Frýdek-Místek
+420 558 646 246
www.sumprum.cz
13.1 Študijný program:
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

14.

Střední škola informačních technologií, s.r.o.

Pionýrů 2069
Frýdek-Místek 738 01
okres Frýdek-Místek
+420 595 172 000
www.ssinfotech.cz
14.1 Študijný program: Počítačové sítě
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
14.2 Študijný program: Počítačové sítě a systémy
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

15.

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek

Pionýrů 2069
Frýdek-Místek 738 01
okres Frýdek-Místek
+420 558 421 214
www.ssed-fm.cz
15.1 Študijný program: Stavebnictví
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Při soukromém podnikání v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování autorizace v příslušném oboru působnosti.

16.

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující

Pionýrů 2069
Frýdek-Místek 2508
okres Frýdek-Místek
+420 558 421 214
www.ssed-fm.cz
16.1 Študijný program: Elektrikář
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

17.

Střední škola

Pionýrů 2352
Frýdek-Místek 2508
okres Frýdek-Místek
+420 558 433 525
www.ruzovka.eu
17.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

18.

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

28.října 1958
Frýdek-Místek 738 01
okres Frýdek-Místek
+420 557 406 111
www.spsoafm.cz
18.1 Študijný program: Informační technologie
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
18.2 Študijný program: Strojírenství
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

19.

Střední průmyslová škola

28. října 1598
Frýdek-Místek 2508
okres Frýdek-Místek
+420 558 406 111
www.spsoafm.cz
19.1 Študijný program: Strojarstvo
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

20.

Střední odborná škola požární ochrany

Pionýrů 2069
Frýdek-Místek 2508
okres Frýdek-Místek
+420 950 710 111
www.sospofm.cz
20.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

21.

Střední odborná škola

Lískovecká 2089
Frýdek-Místek 2508
okres Frýdek-Místek
+420 558 621 792
www.sosfm.cz
21.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

22.

Soukromá střední škola podnikatelská

Československé armády 482
Frýdek-Místek 2508
okres Frýdek-Místek
+420 558 436 312
www.primmat.cz
22.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu

23.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek

T.G. Masaryka 456
Frýdek-Místek 2508
okres Frýdek-Místek
+420 603 574 554
www.ssosfm.cz
23.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

24.

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY

Dvořákova 1269
Frýdek-Místek 73911
okres Frýdek-Místek
+420 558 675 211
www.gymnaziumbma.cz
24.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

25.

Gymnazium a SOŠ

Cihelní 410
Frýdek-Místek 73801
okres Frýdek-Místek
+420 558 441 351
www.gsos.cz
25.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

26.

Čtyřleté a osmileté gymnázium

Cihelní 410,
Frýdek-Místek 73801
okres Frýdek-Místek
+420 558 433 572
www.cogfm.cz
26.1 Študijný program:
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

27.

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí

nám. T. G. Masaryka 1260
Frýdlant nad Ostravicí 1260
okres Frýdek-Místek
+420 558 443 140
www.gymfrydl.cz
27.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

28.

Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

nám. T. G. Masaryka 1260
Frýdlant nad Ostravicí 73911
okres Frýdek-Místek
+420 558 443 140
www.gymfrydl.cz
28.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

29.

Gymnázium Beskydy Mountain Academy

Dvořákova 1269
Frýdlant nad Ostravicí 73911
okres Frýdek-Místek
+420 558 675 211
www.gymnaziumbma.cz
29.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

30.

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613

Sýkorová 1
Havířov 736 01
okres Karviná
+420 553 810 000
www.outech-havirov.cz
30.1 Študijný program: ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
30.2 Študijný program: ELEKTROTECHNIK PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.

31.

Střední škola technických oborů, příspěvková org.

Lidická 1a/600
Havířov 736 01
okres Karviná
+420 596 802 114
www.ssto-havirov.cz/
31.1 Študijný program: klempíř
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní při zpracování jemných plechů a profilů, zhotovování strojírenských, nebo stavebních klempířských výrobků a konstrukcí v povoláních a pozicích strojní klempíř, nebo stavební klempíř. Ve strojírenském zaměření je součástí vzdělávání i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZP 21-9 W01 a ZP 22-9 W01.
31.2 Študijný program: karosář
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií a skříní a při jejich ošetřování. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01, ZK 311 W01, ZK 31, 32-S-1,2,3.
31.3 Študijný program: strojník
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni především řídit, seřizovat, obsluhovat a ošetřovat stroje a strojní zařízení, provádět jejich běžnou údržbu a drobné opravy. S těmito kompetencemi souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se např. při kontrole jakosti surovin a výrobků, při vedení záznamů o provozu strojů a zařízení apod.
31.4 Študijný program: mechanik opravář motorových vozidel
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.
31.5 Študijný program: instalatér
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.
31.6 Študijný program: kominík
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení.
31.7 Študijný program: zedník
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.
31.8 Študijný program: autotronik
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod., při zajišťování technicko organizačních a materiálových požadavků nebo při obsluze diagnostických zařízení. Absolventi získají dovednosti ve vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů apod. nebo při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

32.

Střední škola

Sýkorova 1/613
Havířov 736 01
okres Karviná
+420 553 810 001
www.outech-havirov.cz/skola/
32.1 Študijný program: elektrotechnika
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích: při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru; v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie; v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky; při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů; v oblasti systémů pro měření a regulaci; při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
32.2 Študijný program: elektrotechnika
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích: při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru; v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie; v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky; při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů; v oblasti systémů pro měření a regulaci; při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
32.3 Študijný program: mechanik - elektrotechnik
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídících systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
32.4 Študijný program: elektromechanik pro zařízení a přístroje
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi se mohou uplatnit především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávají signály či informace, elektrické pohony a napájecí zdroje apod. Možnými uplatněními absolventů je oblast servisní péče v technických službách a provozní technická údržba v oborech průmyslová automatizace, automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště s elektrotechnickými a strojními částmi, měřicí a regulační technika, procesorová technika v technických zařízeních a přístrojích, sdělovací a zabezpečovací technika, rozpoznávací a čtecí technická zařízení, kancelářská technika, zdravotnická přístrojová technika, spotřební elektronika, chladírenská a klimatizační zařízení, zdvihací zařízení, výtahy, atp. Při zpracovávání ŠVP škola přizpůsobí jeho obsah zejména předpokládanému uplatnění absolventů na některé z uvedených oblastí.
32.5 Študijný program: elektrikář silnoproud
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.
32.6 Študijný program: strojní mechanik
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Absolventi se mohou uplatňovat ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání 13 a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.). Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
32.7 Študijný program: provozní elektrotechnika
2-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent je připraven tak, že se může uplatnit: v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie; v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky; při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení; při opravách a servisu elektronických zařízení, popř. jejich dílčích částí pro zpracování signálu a informací, řídicí obvody, elektrické pohony, napájecí zdroje, zabezpečovací obvody apod.; v oblasti systémů pro měření, regulaci a automatizaci; při montáži, sestavování, řízení, obsluze a servisu automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů. Absolvent se může uplatnit jako mechanik elektronik, servisní technik, provozní technik, zkušební technik, odborný prodejce, odborný poradce, energetik, dispečer, školicí technik, technik zabezpečovacích zařízení aj.

33.

Střední průmyslová škola stavební, Havířov

Kollárova 2
Havířov 736 01
okres Karviná
+420 596 410 498
www.ssstav-havirov.cz
33.1 Študijný program: Pozemní stavitelství, Dopravní stavitelství
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Při soukromém podnikání v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování autorizace v příslušném oboru působnosti.

34.

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov

Makarenkova 1
Havířov 736 01
okres Karviná
+420 596 811 132
www.sselek-havirov.cz
34.1 Študijný program: Informační technologie
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
34.2 Študijný program: Řídící systémy
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.

35.

Střední odborné učiliště

Školní 2/601
Havířov 736 01
okres Karviná
+420 596 809 111
www.ssazs-havirov.cz
35.1 Študijný program: strojírenská práce
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou schopni vykonávat buď rutinní montážní a servisní práce (popř. jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků), zámečnické práce ve stavebnictví, či obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích. Uplatní se v povolání strojírenský dělník.
35.2 Študijný program: zednické páce
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.
35.3 Študijný program: stavební práce
2-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Je schopen provádět: ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopku; dopravu a skladování stavebních materiálů; přípravu, dopravu, ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché zdění; manipulaci s výztuží; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulaci se stavebními odpady.

36.

Středí učiliště BARON SCHOOL s.r.o.

Tajovského 1157/2
Havířov 736 01
okres Karviná
+420 596 884 877
www.stredniskoly.cz/skola/600016650.html
36.1 Študijný program: mechanik opravář motorovch vozidel
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.
36.2 Študijný program: karosář
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií a skříní a při jejich ošetřování. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01, ZK 311 W01, ZK 31, 32-S-1,2,3.

37.

SPŠ stavební Havířov

Kollárova 2
Havířov 736 01
okres Karviná
+420 596 410 498
www.ssstav-havirov.cz/
37.1 Študijný program: stavebnicví
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent se uplatní v povolání stavební technik, a to v různých typových pozicích. Stavební technici se realizují konkrétně v oblasti přípravy staveb v pozici stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu, stavební technik projektant, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik mistr (nebo stavbyvedoucí). U obsluhy vodohospodářských zařízení se mohou realizovat v pozici stavební technik provozní dispečer, ale i např. jezný apod. (při zaměření na vodohospodářské stavby). V oblasti výroby betonových dílců a výrobků i výrobků z jiných základních stavebních materiálů se uplatní v pozici stavební technik technolog, stavební technik provozní dispečer či stavební technik kontrolor jakosti. Své uplatnění nacházejí absolventi oboru také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, okrajově v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici stavební technik zkušebnictví i jako pracovníci marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků. Při soukromém podnikání v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování autorizace v příslušném oboru působnosti.

38.

Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov

Makarenkova 1/513
Havířov - město 736 01
okres Karviná
+420 596 811 132
www.sselek-havirov.cz/
38.1 Študijný program: informační technologie
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech: návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; údržby prostředků IT z hlediska HW; programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; instalací a správy aplikačního SW; instalací a správy OS; návrhů, realizace a administrace sítí; kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství; obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
38.2 Študijný program: elektrotechnika
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích: při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru; v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie; v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky; při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů; v oblasti systémů pro měření a regulaci; při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.

39.

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín

Dr. E.Beneše 7
Hlučín 748 01
okres Opava
+420 553 876 030
www.ghlucin.cz
39.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
39.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
6-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

40.

Střední odborné učiliště podnikání a služeb

Školní 416
Jablunkov 5621
okres Frýdek-Místek
+420 558 661 568
www.sos.jablunkov.cz
40.1 Študijný program:
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

41.

Střední škola techniky a služeb

Třída Osvobození 60/1111
Karviná 735 06
okres Karviná
+420 596 543 228
www.sstas-karvina.cz/
41.1 Študijný program: jemný mechanik
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni především sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, udržovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky. Těmi mohou být např. optickomechanické přístroje, časoměrná zařízení, kancelářská technika, lékařské, laboratorní, kontrolní a měřicí přístroje, vážicí zařízení, zařízení k dávkování a balení výrobků, prodejní a herní automaty, šicí stroje aj., jejich komponenty a součásti. Při různorodosti výrobků i odlišnosti jejich funkčních principů, podílu elektroniky apod. je obsah školních vzdělávacích programů směrován (specializován) k činnostem, vykonávaným absolventy zpravidla na určité skupině výrobků. Absolventi se mohou uplatnit v povoláních mechanik a seřizovač strojů a zařízení, hodinář, optik, popř. v typových pozicích mechanik přístrojů a strojů, mechanik optických přístrojů, mechanik vah, mechanik báňské záchranné služby. Mohou se také uplatnit při vykonávání vybraných činností v povolání mechanik letadlových přístrojů a v typových pozicích mechanik opravář, mechanik polygrafických strojů, mechanik vakuových zařízení.
41.2 Študijný program: strojní mechanik
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Absolventi se mohou uplatňovat ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání 13 a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.). Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
41.3 Študijný program: instalatér
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.
41.4 Študijný program: elektrikář
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.
41.5 Študijný program: mechanik opravář motorových vozidel
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.
41.6 Študijný program: elektrikář
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.
41.7 Študijný program: strojní mechanik
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Absolventi se mohou uplatňovat ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání 13 a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.). Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
41.8 Študijný program: mechanik elektrotechnik
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídících systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
41.9 Študijný program: požární ochrana
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, především jako velitelé jednotek, při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, jako lektoři odborných předmětů z oblasti požární ochrany. Mohou se také uplatnit v pracovních pozicích hasič hasičského záchranného sboru, spojař hasičského záchranného sboru, strojník hasičského záchranného sboru aj. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věkovou hranici, absolvování speciálního odborného školení, testů zdravotní a psychické způsobilosti aj. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.
41.10 Študijný program: mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent získá široký odborný profil v oblasti instalatérské i elektrotechnické, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech. Je připraven k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech (např. instalatér (voda, kanalizace, topení, plyn), provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektrotechnik aj.). Může zastávat funkce technickohospodářských pracovníků, servisního technika, vedoucího provozovny apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení.
41.11 Študijný program: mechanik strojů a zařízení
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi jsou připraveni sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat složité strojírenské výrobky a zařízení, seřizovat, řídit, obsluhovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je. Uvedenými výrobky mohou být např. složité výrobní aj. stroje, celky a zařízení (a to i pro nestrojírenská odvětví) apod., jejich systémy, agregáty, komponenty a součásti. Při různorodosti výrobků, odlišnosti jejich funkčních principů, podílu elektroniky apod. je obsah školních vzdělávacích programů zpravidla směrován k činnostem, vykonávaným na určité skupině výrobků. Absolventi se mohou uplatnit především v povolání strojírenský technik (v typové pozici servisní technik). Mohou se také uplatnit při vykonávání náročných pracovních činností v povoláních strojní zámečník, provozní zámečník a montér nebo mechanik strojů a zařízení, popř. vykonávat činnosti těchto povolání ve složitých podmínkách, např. na externích montážích.

42.

Střední průmyslová škola, Karviná

Žižkova 1818
Karviná 733 01
okres Karviná
+420 596 348 161
www.sps-karvina.cz
42.1 Študijný program: Elektrotechnika - mechatronika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
42.2 Študijný program: Informační technologie
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
42.3 Študijný program: Strojírenství - počítačové projektování
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

43.

Střední průmyslová škola Karviná

Žižkova 1818
Karviná 733 01
okres Karviná
+420 596 348 161
www.spskarvina.cz/www/
43.1 Študijný program: informační technologie
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech: návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; údržby prostředků IT z hlediska HW; programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; instalací a správy aplikačního SW; instalací a správy OS; návrhů, realizace a administrace sítí; kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství; obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
43.2 Študijný program: strojírenství
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Mohou se také uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.
43.3 Študijný program: elektrotechnika
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích: při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru; v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie; v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky; při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů; v oblasti systémů pro měření a regulaci; při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
43.4 Študijný program: technické lyceum
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů; studiem získal vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu. Dále získal odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.
43.5 Študijný program: geotechnika
2-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se uplatní především při řízení výrobních procesů a technologií v oblastech hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem, v těžbě a v primárním zpracování nerostných surovin (hornin), a to především v povoláních: závodní lomů do 500 tisíc tun roční těžby, báňský projektant, báňský technik, důlní měřič, geolog. Mohou se také uplatnit jako střelmistři, vrtmistři, vedoucí závodních báňských záchranných stanic, ,odborní referenti, ve státní správě ve vztahu k hornickým činnostem a k činnostem prováděným hornickým způsobem, samostatní podnikatelé v oboru apod.

44.

Gymnázium Karviná

Mírová 1442/2
Karviná-Nové Město 73506
okres Karviná
+420 596 311 197
www.gym-karvina.cz
44.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

45.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Husova 1302
Kopřivnice 742 21
okres Nový Jíčín
+420 556 833 300
www.voskop.cz
45.1 Študijný program: Stojírenství
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
uplatnění absolventa na pracovních pozicích: konstruktér výrobků, nástrojů a přípravků technolog, programátor CNC strojů, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik měření mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, zkušební a montážní technik pracovník racionalizace výroby, logistik a další

46.

Stredná odborná škola drevárska a stavebná

č. 1642
Krásno nad Kysucou 023 02
okres Kysucké Nové Mesto
+421 41 438 5337
www.sosdskrasno.sk
46.1 Študijný program: Operátor stavebnej výroby
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Pripravuje absolventov s odbornými a teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii.
46.2 Študijný program: Stolár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s výrobou a montážou nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných výrobkov z dreva a drevných materiálov.
46.3 Študijný program: Maliar
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent vykonáva činnosti súvisiace s povrchovou úpravou vnútorných a vonkajších častí stavby, údržby a opravy budov, povrchovú úpravu výrobkov, jednoduché murárske, betonárske a izolatérske práce.
46.4 Študijný program: Murár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácií, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy a vykonávať murárske práce.
46.5 Študijný program: Tesár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je schopný ručne i strojovo opracovávať drevo, sadrokartón. Vie zhotovovať drevené a ľahké kovové lešenia, plošiny a debnenia, nosné tesárske konštrukcie.

47.

Střední škola průmyslová, Krnov

Soukenická 21
Krnov 749 01
okres Bruntál
+420 554 637 151
www.sspkrnov.cz
47.1 Študijný program: Programování, Počítačové systémy a sítě
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

48.

Stredná odborná škola strojnícka

Športová 1326
Kysucké Nové Mesto 024 01
okres Kysucké Nové Mesto
+421 41 421 2213
www.souknm.sk
48.1 Študijný program: Mechanik elektrotechnik
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent je schopný samostatne vykonávať rôzne druhy elektrotechnických činnosti od projektovania, výroby, montáží, po prevádzku elektrotechnických zariadení. Príprava je zameraná na informačné technológie, programové vybavenie počítača, prácu v systéme počítačových sieti a základné práce na elektronických zariadeniach pre záznam, prenos a úpravu zvuku, obrazu.
48.2 Študijný program: Mechanik počítačových sietí
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardware, software počítača a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb na týchto zariadeniach.
48.3 Študijný program: Inštalatér
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych a súkromných podnikoch, samostatný podnikateľ v jednotlivých profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb bytových, občianskych, poľnohospodárskych aj priemyselných, v stavebných firmách vykonávajúcich inštalácie kúrenia, plynovodov, kanalizácií a rozvodov vody, vrátane opráv.

49.

Spojená škola

Nábrežná 1325
Kysucké Nové Mesto 024 01
okres Kysucké Nové Mesto
+421 41 420 7430
www.spsknm.sk
49.1 Študijný program: Informačné a sieťové technológie
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi sú pripravení na vykonávanie prác v oblasti diagnostiky počítačových sietí, pri hľadaní porúch v oblastiach hardvéru, softvéru a počítačových sietí, návrhu a aplikácií riešenia ochrany dôležitých údajov. Zvládnu technickú obsluhu PC a zariadení na báze mikropočítačov. Vyhľadávajú a používajú programové produkty typu Open Source. Inštalujú a konfigurujú jednotlivé časti i celý systém počítača, operačné systémy a aplikačné programy. Pracujú so serverovými a sieťovými technológiami a databázami, konfigurujú, inštalujú a udržiavajú ich. Prostredníctvom meracej techniky vedia diagnostikovať prevádzky-schopnosť a funkčnosť jednotlivých častí i celého informačného systému. Orientujú sa a pracujú v programoch na báze technológií JAVA, vedia spravovať web servery a tak sa môžu úspešne zaradiť do praktického života. Programujú v jazyku C. V priebehu štúdia môžu získať certifikáty: ECDL, Cisco CCNA, SQL, MySQL, Windows Server, IBM AIX, Winows, Linux.
49.2 Študijný program: Elektrotechnika - zameranie elektronické počítačové systémy
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi študijného odboru sú pripravení na vykonávanie prác v oblasti konštrukcie, výroby a prevádzky slaboprúdových zariadení, obsluhy, montáže, základnej údržby výpočtovej techniky a počítačových sietí. V oblasti konštrukcie sú pripravení pracovať s grafickým programovým systémom OrCAD 16, LaB VIEW, programujú v jazyku C. Navrhujú a programujú riadiace systémy na báze mikrokontrolérov AVR a PLC, vytvárajú www stránky a iné internetové aplikácie. Absolventi budú vedieť využívať databázové systémy a komunikovať v anglickom jazyku. V štvrtom ročníku môžu získať „Osvedčenie o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti": elektrotechnik – §21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., a certifikát CCNA (Cisco CertifiedNetworkAssociate) americkej firmy Cisco Systems. Sú pripravení na štúdium na vysokých školách, hlavne technického zamerania.
49.3 Študijný program: Elektrotechnika - zameranie priemyselná informatika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi majú kvalitné vedomosti z oblasti snímačov, senzorov, akčných členov, regulátorov, prevodníkov, automatických riadiacich, meracích a informačných systémov. Vedia programovať rôzne typy regulátorov, jednočípové mikropočítače, PLC systémy, bezpečnostné systémy a roboty. Vedia simulovať činnosti regulačných obvodov na počítačoch, vizualizovať riadenie technologických procesov, diagnostikovať poruchové stavy. Sú oboznámení s priemyselnými počítačmi, zbernicami a ich pripojením do počítačových sietí v rámci riadenia podniku. Sú pripravení na štúdium na vysokých školách, hlavne technického zamerania.
49.4 Študijný program: Technické lýceum
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Študijný odbor je určený predovšetkým pre študentov, ktorí chcú ďalej študovať na vysokých školách ekonomického alebo technického smeru. Obsah štúdia sa približuje gymnaziálnemu typu. Má v porovnaní s ostatnými študijnými odbormi vyššiu hodinovú dotáciu matematiky. Toto umožňuje študentom veľmi dobrú prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu a vytvára predpoklady na jej úspešné ukončenie. V treťom a v štvrtom ročníku majú študenti možnosť zvoliť si podľa svojho záujmu zameranie na ekonomiku (základné pojmy a vzťahy z ekonomiky, organizácie a riadenia výroby), informatiku (základné pojmy, štruktúra počítača, programovanie, tvorba web stránok, štruktúra a návrh počítačových sietí) alebo strojárstvo. Po maturite sa budú môcť uplatniť i priamo v praxi, a to buď v oblasti výpočtovej techniky, informatiky, strojárstva alebo v oblasti ekonomiky.
49.5 Študijný program: Mechatronika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi majú kvalitné vedomosti z oblasti snímačov, senzorov, akčných členov, regulátorov a prevodníkov. Študenti pracujú na najnovších modeloch a učebných pomôckach nemeckej firmy FESTO, zaoberajúcej sa hydraulickými a pneumatickými systémami, programujú na logických automatoch od firmy Siemens. Vedia pracovať s programovým systémom AutoCAD, Inventor a Pro/Engineer Wildfire, pogramovať CNC obrábacie stroje na báze jazyka Sinumeric. Sú pripravení na štúdium na vysokých školách, hlavne technického zamerania.
49.6 Študijný program: Strojárstvo - zamearanie grafické systémy a automobilový priemysel
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi študijného odboru sú pripravení pracovať v oblasti konštrukcie s grafickým programovým systémom AutoCAD, Inventor a Pro/Engineer Wildfire. Vedia vykonávať práce v oblasti technickej prípravy, tvorby technických výkresov a riadenia výroby pomocou počítačov, predovšetkým programovania počítačom riadených CNC obrábacích strojov a v súvislosti s rozvojom automobilového priemyslu aj vo výrobe automobilov. Sú pripravení na štúdium na vysokých školách, hlavne technického zamerania.

50.

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

Komenského 1357
Kysucké Nové Mesto 02404
okres Kysucké Nové Mesto
+421 41 422 0052
gymknm.sk
50.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

51.

Stredná odborná škola elektrotechnická

Celiny 536
Liptovský Hrádok 033 15
okres Liptovský Mikuláš
+421 44 522 2072
www.soselh.sk
51.1 Študijný program: Elektrotechnika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
51.2 Študijný program: Mechanik počítačových sietí
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
51.3 Študijný program: Mechanik - elektrotechnik
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
51.4 Študijný program: Elektromechanik
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

52.

Stredná odborná škola drevárska Liptovský Hrádok

Pod lipami 77
Liptovský Hrádok 033 01
okres Liptovský Mikuláš
+421 44 522 2530
www.soudlh.sk
52.1 Študijný program: Technik drevostavieb
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent študijného programu Technik drevostavieb je pripravený navrhovať, konštruovať a realizovať drevostavby v nadväznosti na znalosti zásad návrhov drevostavby z hľadiska tepelnej, zvukovej a protipožiarnej ochrany. Má znalosti spojov drevených konštrukcií a ich výroby, kreslenia a čítania výkresov. Je kvalifikovaný v oblasti konštrukcie drevostavieb pomocou CAD kresliacich programov, výroby komponentov drevostavieb s podporou CNC technológií. Pozná fázy investičného procesu od prípravy stavby, tvorbu rozpočtu stavby a jej realizácie.
52.2 Študijný program: Stolár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent študijného programu Stolár (učebný odbor) je odborne kvalifikovaný zamestnanec vo výrobných prevádzkach na spracovanie dreva a výroby nábytku a bytových doplnkov. Môže pôsobiť aj ako samostatný podnikateľ (živnostník) v jednotlivých profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou alebo obnovou nábytku, bytových doplnkov, stavebno-stolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevných materiálov.

53.

Gymnázium, Liptovský Hrádok

Hradná 23
Liptovský Hrádok 03301
okres Liptovský Mikuláš
+421 44 522 2991
web.gymlh.sk
53.1 Študijný program: Štvorročné štúdium so všeobecným zameraním
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
53.2 Študijný program: Osemročné štúdium so všeobecným zameraním
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

54.

Stredná odborná škola stavebná

Školská 8
Liptovský Mikuláš 031 45
okres Liptovský Mikuláš
+421 44 552 2963
www.sosslm.sk
54.1 Študijný program: Staviteľstvo
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent študijného odboru 3650 M staviteľstvo je pripravený pre výkon technicko-hospodárskych funkcií konštrukčného, technologického, prevádzkového, ekonomického a obchodného charakteru pre oblasť stavebníctva. Absolvovaním špecializácie pozemné staviteľstvo sa môže uplatniť ako prípravár, rozpočtár, projektant pozemných stavieb, investor, majster stavebnej výroby, kontrolór kvality stavebých prác, predajca stavebných materiálov a výrovkov. Absolvovaním špecilizácie technické zariadenie budov môže pracovať na pozíciách ropočtár zdravotnej techniky a vykurovania, projektant technického zariadenia budov, majster alebo kvalitár zdravotnej techniky a vykurovania. Je tiež pripravený podnikať v stavebníctve alebo študovať na vysokej škole.
54.2 Študijný program: Operátor stavebnej výroby
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent študijného odboru 3656 K operátor stavebnej výroby je po ukončení štúdia kvalifikovaný stredoškolský pracovník, ktorý samostatne zvládne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii a v ostatných odvetviach hospodárstva. Zároveň je schopný kvalifikovane vykonávať manuálne odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou, rekonštrukciou a údržbou stavebných objektov. Môže teda zastávať funkcie technologického, prevádzkového, obchodno-technického a tiež robotníckeho charakteru ako prípravár, majster stavebnej výroby, stavebný technológ, kontrolór kvality stavebných prác alebo murár. Je tiež pripravený podnikať v stavebníctve alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
54.3 Študijný program: Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent študijného odboru 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení je kvalifikovaný stredoškolský pracovník, ktorý samostatne zvládne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii a v ostatných odvetviach hospodárstva. Zároveň je schopný kvalifikovane vykonávať manuálne odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou, údržbou a opravovaním technického zariadenia budov. Môže teda zastávať funkcie technologického, prevádzkového, obchodno-technického a robotníckeho charakteru ako inštalatér, prípravár, majster montáže zdravotnej techniky, majster montáže vykurovacích systémov, kontrolór kvality montážnych prác. Je tiež pripravený podnikať v stavebníctve alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
54.4 Študijný program: Murár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru 3661 H murár je kvalifikovaný odborný zamestnanec, ktorý je schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je schopný čítať stavebné výkresy, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb, osadzovať výrobky pridruženej stavebnej výroby a vykonávať jednoduché stavebno-montážne práce. Po niekoľkomesačnej praxi môže samostatne pracovať aj v príbuzných profesiách omietkár, betonár, obkladač, dláždič, izolatér a montér suchých stavieb.
54.5 Študijný program: Montér suchých stavieb
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru 3668 H montér suchých stavieb je kvalifikovaný odborný zamestnanec s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami na kvalifikované vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia s úpravou interiérov a montážou ľahkých stavebných konštrukcií bytových, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych objektov, pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách. Je schopný čítať stavebné výkresy, schémy a návody, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác zamerané na realizáciu suchých stavebných technológií a na prácu so sadrokartónom. Má vedomosti a zručnosti zo základných stavebných prác akými sú murovanie, betónovanie, práca s drevom, s kovom a plastom, izolovanie a jednoduché povrchové úpravy.
54.6 Študijný program: Strechár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru 3684 H strechár je kvalifikovaný odborný zamestnanec s teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré súvisia so zhotovením strechy ako celku. Absolvent má odborné vedomosti a potrebné manuálne zručnosti súvisiace s výrobou, montážou a povrchovými úpravami strešných nosných konštrukcií, s kladením strešných krytín, so zhotovovaním strešných izolácií a výrobou, osadzovaním resp. montážou klampiarskych prvkov. Ovláda práce kumulujúce profesie tesár, izolatér, pokrývač a klampiar súvisiace so zhotovením striech.
54.7 Študijný program: Maliar
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru 3675 H maliar je kvalifikovaný odborný zamestnanec s teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré súvisia s povrchovou úpravou vnútorných a vonkajších častí stavby, údržbou a opravami budov, adaptačnými a rekonštrukčnými prácami, povrchovou úpravou výrobkov pridruženej stavebnej výroby. Realizuje maľby, nátery a tapety na všetky druhy povchov stavebných konštrukcií a výrobkov. Po niekoľkomesačnej praxi môže samostatne pracovať aj v príbuzných profesiách murár, montér suchých stavieb, štukatér, betonár a izolatér.
54.8 Študijný program: Elektromechanik - silnoprúdová technika
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví elektrotechniky. Ovláda príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Pozná základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Absolvent kvalifikovane vykonáva nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečuje produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu odboru.
54.9 Študijný program: Strojný mechanik
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru 2464 H strojný mechanik je kvalifikovaný pracovník so stredným odborným vzdelaním schopný samostatne vykonávať pracovné činnosti v povolaní, na ktoré sa pripravoval. Absolvent ovláda práce spojené s prípravou profilových materiálov na montáž oceľových konštrukcií stavieb, mostov, žeriavov, lanových dráh, stožiarov a podobne, vrátane ich spojovania. Vie obsluhovať zváracie zariadenie na zváranie elektrickým oblúkom, ovláda základné zváranie elektrickým oblúkom, vie povrchovo upravovať konštrukcie a obsluhovať zdvíhacie zariadenia pri montáži. Absolvent ovláda práce spojené s prípravou polotovarov, súčiastok, dielcov a podskupín a s ich spájaním zváraním elektrickým oblúkom.

55.

Stredná odborná škola stavebná

Školská 8
Liptovský Mikuláš 031 45
okres Liptovský Mikuláš
+421 44 552 2963
sosslm.sk
55.1 Študijný program: Staviteľstvo
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Odborne kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník v štátnych a verejných inštitúciách, v súkromných a štátnych firmách a obchodných spoločnostiach. Ako podnikateľ alebo živnostník v príslušnom odbore v oblasti stavebníctva, geodézie, kartografie a katastra, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch v súlade so svojim zameraním.
55.2 Študijný program: Operátor stavebnej výroby
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Odborne kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník v štátnych a verejných inštitúciách, v súkromných a štátnych firmách a obchodných spoločnostiach. Ako podnikateľ alebo živnostník v príslušnom odbore v oblasti stavebníctva, geodézie, kartografie a katastra, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch v súlade so svojim zameraním.
55.3 Študijný program: Murár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Odborne kvalifikovaný pracovník v stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmách a neskôr ako živnostník v odbore murár.
55.4 Študijný program: Montér suchých stavieb
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Odborne kvalifikovaný pracovník v stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmách a neskôr ako živnostník v odbore montér suchých stavieb.
55.5 Študijný program: Inštalatér
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
55.6 Študijný program: Maliar
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
55.7 Študijný program: Strechár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
55.8 Študijný program: Elektromechanik
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

56.

Stredná odborná škola polytechnická

Demänovská cesta 669
Liptovský Mikuláš 031 01
okres Liptovský Mikuláš
+421 44 552 1849
www.polytechnika.sk
56.1 Študijný program: Mechanik elektrotechnik
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Zručnosti absolventa: zhotovovať jednoduchú projektovú dokumentáciu elektrických obvodov, riešiť jednoduché obvody jednosmerného a striedavého prúdu, navrhnúť správny postup riešenia zadaného obvodu, pracovať na PC, prevádzkovať a v prípade poruchy diagnostikovať závadu na elektrickom zariadení, využívať aplikačné programy na spracovanie textu, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch, orientovať sa v informačných sieťach a v aplikačných programoch, vykonať základné práce pri montáži, oprave, diagnostike a údržbe technických prostriedkov automatického riadenia, navrhnúť ovládacie obvody, aplikovať mikropočítačové systémy pre rôzne spôsoby riadenia, programovať jednoduché zariadenia používané v automatizačnej technike.

57.

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Liptovský Mikuláš

Komenského 10
Liptovský Mikuláš 03101
okres Liptovský Mikuláš
+421 44 547 2902
esslm.sk
57.1 Študijný program: Bilingválne štúdium
5-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
57.2 Študijný program: Bilingválne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

58.

Stredná priemyselná škola

Novomeského 5/24
Martin 036 36
okres Martin
+421 43 413 1805
spsmt.sk
58.1 Študijný program: Elektrotechnika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi študijného odboru elektrotechnika majú pomerne široké odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. V rámci štúdia voliteľných predmetov od tretieho ročníka sa môžu profilovať na našej škole v oblasti počítačových systémov a v oblasti priemyselnej informatiky.

59.

Spojená škola

Červenej armády 25
Martin 036 01
okres Martin
+421 43 400 1110
ssmt.edupage.org
59.1 Študijný program: Mechanik elektrotechnik
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky, automatizačných a informačných technológií.
59.2 Študijný program: Mechanik počítačových sietí
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent vie podľa požiadaviek poskladať potrebnú zostavu počítača s potrebnými perifériami, na základe diagnostikovanej chyby hardvéru počítača sprevádzkovať počítač výmenou jednotlivých dosiek alebo komponentov, vytvoriť, zapojiť a udržať v chode počítačovú sieť. Absolvent má vedomosti o základných hardvérových a sieťových komponentoch, ich konfigurovaní a spolupráci, schopnosti diagnostikovať prípadné chyby a zlyhania jednotlivých počítačov a sietí, schopnosti navrhnúť, obhájiť, zapojiť a udržiavať v chode lokálnu počítačovú sieť.
59.3 Študijný program: Elektromechanik - silnoprúdová technika
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa§ 21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.
59.4 Študijný program: Maliar
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

60.

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Martin

Malá Hora 3
Martin 03601
okres Martin
+421 43 413 3191
gymmt.sk
60.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

61.

Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

J. Lettricha 2
Martin 03601
okres Martin
+421 43 423 0849
gymlet.sk
61.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

62.

Stredná odborná škola dopravná, Martin - Priekopa

Zelená 2
Martin - Priekopa 038 61
okres Martin
+421 43 428 2539
www.sosd.sk
62.1 Študijný program: Mechanik elektrotechnik
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Skladba štúdia uplatnená v tomto odbore umožňuje nadobudnúť žiakom v I. a II. ročníku všestranné odborné technické vedomosti. Špecifikom odboru je možnosť výberu odborných predmetov v III.a IV. ročníku podľa záujmu oblasti: 1) silnoprúdová technika - absolvent je schopný vykonávať domové elektroinštalácie, bytové rozvody, montáž a demontáž elektrických zariadení a spotrebičov, zisťovanie porúch a opravy elektrických zariadení. po absolvovaní kurzu môže vykonávať povolanie rušňovodiča. 2) autoelektornika - absolvent je schopný vykonávať práce spojené s montážou a výmenou elektronických zariadení v automobile. 3) informačné technológie - absolvent sa oboznámi s princípom, konštrukciou a činnosťou jednotlivých častí počítača. 4)spotrebná technika- absolvent dokáže opravovať a inštalovať spotrebnú techniku.
62.2 Študijný program: Bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Bezpečnosť a ochrana majetku sa stáva dôležitou súčasťou života človeka. Absolventi budú pripravení na prácu so systémami na ochranu priemyselných objektov, získajú prehľad o najnovších technológiách v oblasti ochrany automobilov, v oblasti bezpečnosti dopravy, ochrany PC sietí a ochrany majetku.
62.3 Študijný program: Elektromechanik - silnoprúdová technika
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Učebný odbor elektromechanik pre zameranie silnoprúdová technika pripravuje absolventa po stránke vedomostnej a tiež v praktických zručnostiach pozostávajúcich z výroby, zostavenia, nastavenia, údržby, opráv, skúšania a merania elektrických zariadení širokého spektra. Absolventi môžu vykonávať elektromontážne práce pri výrobe, servise a opravách elektrických zariadení.

63.

Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek

Československé armády 517
Místek 73801
okres Frýdek-Místek
+420 558 433 515
www.gpbfm.cz
63.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

64.

Stredná odborná škola technická

Komenského 496/37
Námestovo 029 01
okres Námestovo
+421 43 552 4038
www.sostno.sk
64.1 Študijný program: Operátor stavebnej výroby
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent študijného odboru staviteľstvo je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými technickými a manuálnymi zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti technicko-hospodárskeho pracovníka v obchodných a výrobných firmách, v štátnych a verejných inštitúciách alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba formou živnosti alebo podnikania. Pripravený uplatniť sa v zodpovedajúcich pracovných, odborno-profesijných a spoločenských funkciách. Vzdelanie mu poskytuje potrebné poznatky o prírode, človeku a spoločnosti a umožňuje tiež chápať vnútorné súvislosti medzi javmi. Štúdium po odbornej stránke rozvíja a rozširuje schopnosti adaptácie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality a zdokonaľuje komunikačné schopnosti tak, aby po nástupnej praxi a zapracovaní mohol vykonávať činnosti stredných technických pracovníkov. Absolvent má vypestovanú potrebu sústavného celoživotného vzdelávania.
64.2 Študijný program: Staviteľstvo
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent študijného odboru staviteľstvo je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými technickými a manuálnymi zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti technicko-hospodárskeho pracovníka v obchodných a výrobných firmách, v štátnych a verejných inštitúciách alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba formou živnosti alebo podnikania. Pripravený uplatniť sa v zodpovedajúcich pracovných, odborno-profesijných a spoločenských funkciách. Vzdelanie mu poskytuje potrebné poznatky o prírode, človeku a spoločnosti a umožňuje tiež chápať vnútorné súvislosti medzi javmi. Štúdium po odbornej stránke rozvíja a rozširuje schopnosti adaptácie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality a zdokonaľuje komunikačné schopnosti tak, aby po nástupnej praxi a zapracovaní mohol vykonávať činnosti stredných technických pracovníkov. Absolvent má vypestovanú potrebu sústavného celoživotného vzdelávania.
64.3 Študijný program: Tesár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi tesár sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v odvetví stavebníctva, v oblasti výroby stavieb, ich údržby, obnovy a rekonštrukcie. Poznajú prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných úloh. Ovládajú príslušné pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia, materiály, stavebné konštrukcie, technológie výroby stavebných materiálov, stavebných prvkov a konštrukcií, kontrolu kvality prevedených prác, ekonomiku výroby a služieb súvisiacich s tesárskymi prácami v stavebných procesoch.
64.4 Študijný program: Maliar
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru 3675 H maliar je kvalifikovaný odborný zamestnanec na vykonávanie odborných činností súvisiacich s povrchovou úpravou vnútorných a vonkajších častí stavby, pri vykonávaní údržby a opráv budov, adaptačných a rekonštrukčných prácach, povrchovej úpravy výrobkov pridruženej stavebnej výroby, ďalej s vykonávaním jednoduchých murárskych, betonárskych a izolatérskych prác a jednoduchých montáži stavebných objektov. V oblasti schopností a zručností je absolvent schopný samostatne vykonávať všetky činnosti súvisiace s konečnou povrchovou úpravou interiérových a exteriérových priestorov. Ovláda príslušné pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia, materiály, stavebné konštrukcie, technológie výroby stavebných materiálov, stavebných prvkov a konštrukcií, kontrolu kvality prevedených prác, ekonomiku výroby a služieb v odbore. Orientuje v projektovej dokumentácii, vie správne voliť technologické postupy prác, uvedomuje si zodpovednosť za výsledky svojej činnosti.
64.5 Študijný program: Inštalatér
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení a poskytuje stredné odborné vzdelanie. Počas prípravy na povolanie žiaci postupne získavajú vedomosti, zručnosti a návyky pri spájaní rôznych materiálov zváraním, lepením a inými technikami, pri tvarovaní rozvodov, osadzovaní a pripájaní rôznych zariadení, vykonávaní skúšok tesnosti. Štúdium je zamerané na prípravu najmä na povolanie inštalatér, zvárač (po vykonaní zváračského kurzu) a vykonávanie niektorých činností potrubára, stavebného zámočníka, montéra izolácií potrubí a kotlov. Absolventi sa uplatňujú v stavebných dodávateľských firmách, v prevádzkach kotolní a výmenníkových staníc, v plynárenskom priemysle, v chemickom priemysle a v službách obyvateľom.
64.6 Študijný program: Elektrotechnik - silnoprúdová technika
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu na elektrických zariadeniach v silnoprúdovej elektrotechnike. Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve. Po ukončení prípravy v učebnom odbore po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky a vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21, vyhlášky 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.

65.

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

Mieru 307/23
Námestovo 02901
okres Námestovo
+421 44 522 2991
gabnam.sk
65.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
65.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

66.

Spojená škola - SOŠT

Hattalova 471
Nižná nad Oravou 027 43
okres Tvrdošín
+421 43 538 1405
ssnizna.sk
66.1 Študijný program: Elektrotechnika
2-ročné stredoškolské štúdium ukončené certifikátom
V pracovných pozíciách ako špecialista v oblasti programovania priemyselných automatov, výrobných liniek na báze PLC automatov a programovej báze LabVIEW, v priemyselnej informatike na báze produktov Cisco, dokážu navrhnúť, konfigurovať a riadiť malé firemné počítačové siete. Získa diplom "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS".
66.2 Študijný program: Elektromechanik
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa vo výrobných i nevýrobných podnikoch ale i v ďalších prevádzkach a službách.
66.3 Študijný program: Mechanik elektrotechnik - Energetika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa v pracovných pozíciách ako špecialista v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky, elektroinštalatér, súkromný podnikateľ v oblasti energetiky, projektant na rozvody, ističe a chrániče.
66.4 Študijný program: Stolár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Trojročný program pre žiakov, ktorí chcú pracovat ako odborníci v drevárskom priemysle. Hlavnú náplň tvorí vzdelávacieho programu tvorí ručné obrábanie dreva. Absolventi sa uplatnia ako kvalifikovaný pracovníci vo firmách spracujúcich drevo.
66.5 Študijný program: Elektromechanik – úžitková technika
1-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

67.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice

Husova 1302
Nový Jičín 741 01
okres Nový Jičín
+420 556 833 300
www.voskop.cz
67.1 Študijný program: Strojírenství
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

68.

Mendelova střední škola, Nový Jičín

Divadelní 4
Nový Jičín 741 01
okres Nový Jičín
+420 556 414 760
www.mendelova-stredni.cz
68.1 Študijný program: Informatika v ekonomice
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

69.

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín

Palackého 50
Nový Jičín 741 01
okres Nový Jičín
+420 556 701 044
www.gnj.cz
69.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
69.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
6-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

70.

Odborné učiliště a Praktická škola

Sokolovská 45/487
Nový Jíčín 742 01
okres Nový Jíčín
+420 556 707 969
www.ouaprs.cz
70.1 Študijný program: Strojírenské práce
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

71.

Mendelova střední škola

Tyršova 9
Nový Jíčín 742 01
okres Nový Jíčín
+420 556 414 760
www.mendelova-stredni.cz
71.1 Študijný program: Informační technologie
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především v oblastech: programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení; návrhů, realizace a administrace sítí; instalací a správy OS; instalací a správy aplikačního SW; návrhů a realizace HW řešení; údržby prostředků IT z hlediska HW; kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství; podpory uživatelů prostředků IT a v mnoha dalších oblastech IT

72.

EDUCA - Střední odborná škola

B. Martinů 1994/4
Nový Jíčín 741 01
okres Nový Jíčín
+420 556 708 760
www.educa-sos.eu
72.1 Študijný program: Počítačová grafika
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Studium připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky a komunikačních technologií. Při studiu získají studenti potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Absolvent umí analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, orientuje se v problematice ekonomiky, účetnictví a daní, což mu dává předpoklady aktivně se podílet na tvorbě ekonomického softwaru podle potřeb zákazníka. Je připravován tak, aby se mohl uplatnit ve funkcích středního managementu, z hlediska odborného, např. jako analytik a programátor ekonomického softwaru, počítačový grafik nebo správce sítí.

73.

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51

Kolofíkovo nábřeží 51/1062
Opava 746 66
okres Opava
+420 555 538 100
www.sst.opava.cz
73.1 Študijný program: Zámečnické práce, obráběcí práce
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou schopni vykonávat buď rutinní montážní a servisní práce (popř. jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků), zámečnické práce ve stavebnictví.
73.2 Študijný program: Zámečník
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je.
73.3 Študijný program: Nástrojař
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě tohoto rámcového vzdělávacího programu jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky.
73.4 Študijný program: Obráběč kovů
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů apod
73.5 Študijný program: Elektrikář - silnoproud
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.
73.6 Študijný program: Mechanik seřizovač
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.).

74.

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava

Praskova 8
Opava 746 01
okres Opava
+420 553 621 580
www.sspu-opava.cz
74.1 Študijný program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačové sítě a programování
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
74.2 Študijný program: STROJÍRENSTVÍ se zaměřením na výpočetní techniku
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

75.

Střední průmyslová škola stavební, Opava

Mírová 3
Opava 746 66
okres Opava
+420 734 423 444
www.spsopava.cz
75.1 Študijný program: Zeměměřičství a geoinformatika
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent se uplatní ve funkcích středních technickohospodářských pracovníků v zeměměřictví a katastru nemovitostí jak ve státní správě, tak ve sféře podnikatelské.
75.2 Študijný program: Pozemní stavitelství a konstrukce
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent se uplatní v povolání stavební technik, a to v různých typových pozicích. Stavební technici se realizují konkrétně v oblasti přípravy staveb v pozici stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu, stavební technik projektant.
75.3 Študijný program: Pozemní stavitelství a architektura
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent se uplatní v povolání stavební technik, a to v různých typových pozicích. Stavební technici se realizují konkrétně v oblasti přípravy staveb v pozici stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu, stavební technik projektant

76.

Střední průmyslová škola stavební, Opava

Mírová 3
Opava 746 01
okres Opava
+420 734 423 444
www.spsopava.cz
76.1 Študijný program: Pozemní stavitelství a konstrukce
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Při soukromém podnikání v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování autorizace v příslušném oboru působnosti. Při soukromém podnikání v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování autorizace v příslušném oboru působnosti.
76.2 Študijný program: Pozemní stavitelství a architektura
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Při soukromém podnikání v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování autorizace v příslušném oboru působnosti.

77.

Střední odborné učiliště stavební, Opava

Boženy Němcové 22/2309
Opava 746 01
okres Opava
+420 553 821 906
www.soustop.cz
77.1 Študijný program: Klempíř
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní při zpracování jemných plechů a profilů, zhotovování strojírenských, nebo stavebních klempířských výrobků a konstrukcí v povoláních a pozicích strojní klempíř, nebo stavební klempíř.
77.2 Študijný program: Elektrikář - silnoproud
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.
77.3 Študijný program: Instalatér
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení.
77.4 Študijný program: Tesař
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent oboru tesař se uplatní ve stavebních firmách v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí.
77.5 Študijný program: Zedník
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace.
77.6 Študijný program: Pokrývač
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Je schopen provádět základní pokrývačské práce na sklonitých a plochých střechách, tj. kladení, opravy a údržbu skládaných a povlakových krytin, zhotovování doplňkových vrstev střešního pláště, montáž jednoduchých klempířských konstrukcí na střechách.
77.7 Študijný program: Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. v oblastech dřevařství, nábytkářství.
77.8 Študijný program: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Je připraven k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech (např. instalatér (voda, kanalizace, topení, plyn), provozní elektrikář, elektromechanik.

78.

Slezské gymnázium, Opava

Zámecký okruh 29
Opava 746 01
okres Opava
+420 553 710 542
www.slezgym.opava.cz
78.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

79.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

Hany Kvapilové 20
Opava 746 01
okres Opava
+420 553 759 160
www.oa-opava.cz
79.1 Študijný program: Informatika v ekonomice
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

80.

Mendelovo gymnázium, Opava

Komenského 5
Opava 746 01
okres Opava
+420 553 611 396
www.mgo.opava.cz
80.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
80.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

81.

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, s.r.o

Energetiků 144
Orlová 735 14
okres Karviná
+420 597 317 401
www.nosch.cz/
81.1 Študijný program: Informační technologie
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech: návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; údržby prostředků IT z hlediska HW; programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; instalací a správy aplikačního SW; instalací a správy OS; návrhů, realizace a administrace sítí; kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství; obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

82.

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Masarykova třída 1313
Orlová 734 14
okres Karviná
+420 596 539 301
www.goa-orlova.cz/
82.1 Študijný program: Informační technologie
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech: návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; údržby prostředků IT z hlediska HW; programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; instalací a správy aplikačního SW; instalací a správy OS; návrhů, realizace a administrace sítí; kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství; obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

83.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Čs. Exilu 669
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 912 567
www.wigym.cz
83.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
83.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
6-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

84.

Střední škola teleinformatiky, Ostrava

Opavská 1119
Ostrava 708 00
okres Ostrava
+420 596 912 253
www.teleinformatika.eu
84.1 Študijný program: Informační technologie
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

85.

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice

Moravská 2
Ostrava 703 00
okres Ostrava
+420 555 503 501
www.sstd.cz
85.1 Študijný program: Elektrotechnika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.

86.

Střední škola elektrotechnická

Na Jízdárně 30
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 556 205 242
www.sse-najizdarne.cz

87.

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice

Zengrova 1
Ostrava 703 00
okres Ostrava
+420 552 304 231
www.sps-vitkovice.cz
87.1 Študijný program: Strojírenství - výpočetní technika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.
87.2 Študijný program: Strojírenství - automobilní technika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

88.

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava

Středoškolská 3
Ostrava 703 00
okres Ostrava
+420 595 781 531
www.stav-ova.cz
88.1 Študijný program: Geodézie
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Při soukromém podnikání v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování autorizace v příslušném oboru působnosti. Při soukromém podnikání v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování autorizace v příslušném oboru působnosti.
88.2 Študijný program: Pozemní stavitelství
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Při soukromém podnikání v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování autorizace v příslušném oboru působnosti.

89.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Kratochvílová 7
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 118 465
www.spseiostrava.cz
89.1 Študijný program: Informační technologie
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
89.2 Študijný program: Elektrotechnika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.

90.

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava

Volgogradská 6
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 752 248
www.sportgym-ostrava.cz
90.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
90.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

91.

Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o.

U haldy 18
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 603 365 984
www.prigo.cz
91.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
91.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
6-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

92.

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba

Polská 6
Ostrava 708 00
okres Ostrava
+420 597 317 790
www.oa-poruba.cz
92.1 Študijný program: Brána do světa informatiky a ekonomiky
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

93.

Matiční gymnázium, Ostrava

Dr. Šmerala 25
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 116 239
www.mgo.cz
93.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
93.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

94.

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

G. Klimenta 3
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 912 198
www.jazgym-ostrava.cz
94.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
94.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
6-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

95.

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Bystřinova 5
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 508 863 588
www.helloskola.cz
95.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

96.

Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a

Volgogradská 6a
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 750 873
www.gvoz.cz
96.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

97.

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Fr. Hajdy 34
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 711 829
www.ghrabuvka.cz
97.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
97.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

98.

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba

M.Majerové 1691
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 595 693 821
www.gyohavl.cz
98.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
98.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

99.

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava

Hladnovská 35
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 241 073
www.hladnov.cz
99.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
99.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
6-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

100.

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.

Mjr. Nováka 34
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 719 337
www.ostrava.educanet.cz
100.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

101.

Biskupské gymnázium v Ostravě

Karla Pokorného 2
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 596 784 458
www.b-g.cz
101.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
101.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

102.

1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.

Gregorova 3
Ostrava 702 00
okres Ostrava
+420 595 136 395
www.is-ostrava.cz
102.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
102.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

103.

Vítkovická střední průmyslová škola

Hasičská 1003/49
Ostrava - Hrabůvka 70030
okres Ostrava
+420 596 764 888
vitkovickastredni.cz
103.1 Študijný program: Mechanik seřizovač-mechatronik
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.).
103.2 Študijný program: Strojírenství
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové)
103.3 Študijný program: Strojní mechanik
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je
103.4 Študijný program: Mechanik opravář motorových vozidel
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel.
103.5 Študijný program: Elektrikář - slaboproud-silnoproud
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.
103.6 Študijný program: Mechanik strojů a zařízení
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi jsou připraveni sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat složité strojírenské výrobky a zařízení, seřizovat, řídit, obsluhovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je
103.7 Študijný program: Provozní elektrotechnika
2-ročné Stredoškolské štúdium ukončené
v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie; v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky;

104.

Střední škola teleinformatiky

Opavská 1119
Ostrava - Poruba 708 00
okres Ostrava
+420 596 912 253
www.teleinformatika.eu
104.1 Študijný program: Informační technologie
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech: nstalací a správy OS; návrhů, realizace a administrace sítí
104.2 Študijný program: Informační a komunikační technologie
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především přimontáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení; oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení

105.

Střední průmyslová škola

Zengrova 1
Ostrava Vítkovice 703 00
okres Ostrava
+420 552 304 232
www.sps-vitkovice.cz
105.1 Študijný program: Strojírenství - výpočetní technika
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu
105.2 Študijný program: Strojírenská technická administrativa
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovn
105.3 Študijný program: Strojírenství - automobilní technika
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové)

106.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490
Ostrava-Moravská 700 30
okres Ostrava
+420 596 118 465
www.spseiostrava.cz
106.1 Študijný program: Informační technologie
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
uplatnit především v oblastech: návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; údržby prostředků IT z hlediska HW
106.2 Študijný program: Elektrotechnika
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích : v oblasti systémů pro měření a regulací

107.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
Ostrava-Poruba 70800
okres Ostrava
+420 703 456 112
www.vsb.cz
107.1 Študijný program: Mechatronika
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Cílem studia je připravit absolventy pro výzkumné a vývojové práce, na projektování a návrh mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Profil absolventa zahrnuje metody integrovaného návrhu mechatronických systémů, které tvoří mechanický subsystém, elektrický subsystém, akční členy a řídicí systém. Absolventi ovládají metody počítačové podpory, modelování a počítačové simulace a návrhu algoritmů řízení.
107.2 Študijný program: Architektura a stavitelství
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Absolventi oboru mohou úspěšně pracovat v oblasti projektování i realizace nově navrhovaných nebo rekonstruovaných pozemních staveb. Absolventi tohoto bakalářského studia mohou pokračovat v již akreditovaném navazujícím magisterském studiu Architektura a stavitelství, případně v programu Stavební inženýrství, oboru Konstrukce staveb nebo v připravovaném studiu Prostředí staveb na naší fakultě nebo navazujících magisterských programech dalších vysokých škol.
107.3 Študijný program: Městské inženýrství
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Absolventi tohoto studijního oboru nacházejí uplatnění ve firmách a institucích, jež se zabývají investorskou, inženýrskou a projektovou činností, dále v aparátu státní správy a samosprávy, především na stavebních úřadech, ale i ve všech odborech a referátech, které se zabývají investicemi a konečně i u dodavatelských firem, zejména při marketingu a přípravě zakázek a staveb
107.4 Študijný program: Aplikovaná informatika a řízeni
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Absolventi se uplatní jako projektanti měřicích, diagnostických a řídicích systémů průmyslových zařízení, dále jako specialisté zabezpečující provoz, seřízení, programování, diagnostiku, údržbu a opravy složitých výrobně-technologických agregátů. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.
107.5 Študijný program: Průmyslové inženýrství
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Absolventi najdou uplatnění ve strojírenství i ve strojírenských útvarech ostatních průmyslových odvětví v přípravě výroby, vývoji a výzkumu, dále jako technologové, projektanti výrobních systémů, projektoví manažeři, provozní technici nebo specialisté pro kontrolu a řízení kvality. V obchodní a finanční sféře jako specialisté posuzující úroveň technologických projektů.
107.6 Študijný program: Strojírenská technologie
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v tvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.
107.7 Študijný program: Aplikovaná a komerční elektronika
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Absolventi mají široké znalosti a rozumí odborným oblastem v oblasti aplikované elektroniky. Dále mají široké znalosti teorií, konceptů a metod oboru a rozumí možnostem, podmínkám a omezením využití teorií, konceptů a metod oboru v praxi. Absolventi oboru Aplikovaná elektronika získají během studia nezbytné znalosti z matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, měřicí techniky, elektroenergetiky, kybernetiky, mechatronických systémů a informačních technologií. Dále pak speciální znalosti z oblasti aplikované elektroniky, mikroprocesorové techniky, výkonových polovodičových systémů, elektrických regulovaných pohonů.

108.

Obchodní akademie

PolskáPolská 6/1543
Ostrava-Poruba 708 00
okres Ostrava
+420 597 317 793
www.oa-poruba.cz
108.1 Študijný program: Brána do světa informatiky a ekonomiky
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
uplatnit především v oblastech: návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; údržby prostředků IT z hlediska HW

109.

Střední škola technická a dopravní

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice 70300
okres Ostrava
+420 555 503 102
www.sstd.cz

110.

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské

ZengrovaZengrova 38
Ostrava-Vítkovice 703 00
okres Ostrava
+420 596 611 508
www.souauto.cz
110.1 Študijný program: Mechanik opravář motorových vozidel
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Výuka je zaměřena na opravy motorových vozidel, seřizování a údržbu motorů, identifikování závad pomocí diagnostických přístrojů a jejich odstraňování.

111.

Střední škola uměleckých řemesel

Gurťjevova 8
Ostrava-Zábřeh 700 30
okres Ostrava
+420 596 746 064
ssur.cz
111.1 Študijný program: Klasická a počítačová ilustrace
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent oboru grafický design je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury

112.

Střední škola stavební a dřevozpracující

U Studia 33/2654
Ostrava-Zábřeh 700 30
okres Ostrava
+420 739 345 777
www.soustav-ostrava.cz

113.

Střední průmyslová škola stavební

Středoškolská 2992/3
Ostrava-Zábřeh 700 30
okres Ostrava
+420 595 781 531
info@stav-ova.cz
113.1 Študijný program: Pozemní stavitelství
4-ročné Stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent se uplatní v povolání stavební technik, a to v různých typových pozicích. Stavební technici se realizují konkrétně v oblasti přípravy staveb v pozici stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu, stavební technik projektant

114.

Střední odborné učiliště DAKOL s.r.o.

Petrovice u Karviné 570
Petrovice u Karviné 735 72
okres Karviná
+420 595 391 024
www.dakol-karvina.cz/
114.1 Študijný program: strojní mechanik
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Absolventi se mohou uplatňovat ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání 13 a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.). Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
114.2 Študijný program: nástrojář
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě tohoto rámcového vzdělávacího programu jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Nástroji přitom mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské zboží, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod., pracovními pomůckami mohou být přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu, pomůcky pro humánní a veterinární lékařství apod. Některé části např. ručních zbraní a nožířského zboží se zdobí rytím. Absolventi se tedy v závislosti na směrování školního vzdělávacího programu mohou uplatnit v povolání nástrojař, popř. v jeho typových pozicích nástrojař, chirurgický nástrojař, nožíř, rytec kovů, rýsovač.
114.3 Študijný program: obráběč kovů
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů apod. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.
114.4 Študijný program: instalatér
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.
114.5 Študijný program: zedník
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.
114.6 Študijný program: sklenář
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent se uplatní v povolání sklenář. Je schopen provádět základní sklenářské práce dílenské a stavební tj. opracovávat ploché sklo ručně a pomocí strojních zařízení, zasklívat konstrukce různými typy plochého skla do tmelu a pomocí profilů, zasklívat dvojskly do dřevených, kovových a plastových profilů, rámovat a paspartovat obrazy včetně zasklení, opravovat a udržovat zasklené konstrukce.

115.

Masarykovo gymnázium, Příbor

Jičínská 528
Příbor 742 58
okres Nový Jičín
+420 730 189 028
www.gypri.cz
115.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
115.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

116.

Stredná odborná škola polytechnická

Sládkovičova ulica 104
Ružomberok 034 01
okres Ružomberok
+421 44 432 3637
www.sosprk.sk
116.1 Študijný program: Technické lýceum
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent študijného odboru technické lýceum (informatika) má základné vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania, potrebné odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v danom odbore. Vie technicky myslieť a riešiť technické problémy. Ovláda odbornú terminológiu, pozná základné periférne zariadenia počítača, ovláda pokročilé textové a databázové nástroje pre spracovanie dokumentov, grafické programy a zariadenia pre tvorbu grafických prác. Vie vytvárať a digitalizovať obraz, zvuk, video a animácie, pozná princípy tvorby webovej stránky s využitím multimediálnych prvkov. Pozná štruktúru údajov a možnosti ich uloženia, vie navrhnúť vhodný systém zabezpečenia údajov, účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou a nakonfigurovať počítač v rámci počítačovej siete. Pozná základy vyššieho počítačového jazyka a vie pracovať s CAD systémom.
116.2 Študijný program: Mechanik elektrotechnik
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent študijného odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné práce v oblasti informačných technológií alebo silnoprúdovej techniky. Pri zameraní na informačné technológie sa vie uplatniť pri zostavovaní, montáži, inštalovaní, diagnostike, odstraňovaní porúch, údržbe a prevádzke jednotlivých častí alebo celých systémov elektronických počítačov vrátane periférnych zariadení a počítačových sietí. Pri zameraní na silnoprúdovú techniku vie využiť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti výroby a hospodárneho prenosu elektrickej energie, ovláda problematiku zapojení elektrických strojov a prístrojov v rozvodoch elektrickej energie. Dokáže identifikovať a odstrániť poruchu v silnoprúdových a v riadiacich obvodoch výkonovej elektroniky pri využití technickej dokumentácie elektrických strojov a prístrojov.
116.3 Študijný program: Elektromechanik - silnoprúdová technika
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru elektromechanik má ucelené teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na prácu so silnoprúdovými elektrickými zariadeniami. Má základné vedomosti z odbornej terminológie, vie pracovať s odbornou elektrotechnickou dokumentáciou, pozná základné druhy elektroinštalačných materiálov, ovláda princípy základných súčiastok silnoprúdových obvodov. Vie realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce, diagnostiku silnoprúdových zariadení, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje. Pri práci so silnoprúdovými elektrickými zariadeniami dodržiava zásady bezpečnosti pri práci.

117.

Gymnázium, Ružomberok

Š. Moyzesa 21
Ružomberok 03401
okres Ružomberok
+421 44 432 3104
gymrk.sk
117.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
117.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

118.

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Komenského 215
Sučany 03852
okres Martin
+421 43 429 3474
gbas.edupage.org
118.1 Študijný program: Bilingválne štúdium
5-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

119.

Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

Železničiarov 278
Trstená 02801
okres Tvrdošín
+421 43 539 2212
gmhtrstena.sk
119.1 Študijný program: Päťročné slovensko-španielske bilingválne štúdium
5-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
119.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
119.3 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

120.

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.

Beskydská 1140
Třinec 739 61
okres Frýdek-Místek
+420 558 321 671
www.tria-tr.cz
120.1 Študijný program: nformační technologie Třinec
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

121.

Třinecká obchodní akademie

Beskydská 1140
Třinec 1140
okres Frýdek-Místek
+420 558 321 671
www.tria-tr.cz
121.1 Študijný program:
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

122.

Střední odborná škola Třineckých železáren

Lánská 132, Třinec
Třinec 2689
okres Frýdek-Místek
+420 558 380 000
www.sostrinec.cz
122.1 Študijný program: Elektrotechnika
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

123.

Gymnázium, Třinec

Komenského 713
Třinec 2689
okres Frýdek-Místek
+420 558 325 284
www.gymtri.cz
123.1 Študijný program:
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

124.

Stredná odborná škola

Komenského 1049/23
Turany 038 53
okres Martin
+421 43 429 2358
sosturany.edupage.org
124.1 Študijný program: Stolár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
124.2 Študijný program: Tesár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
124.3 Študijný program: Spracúvanie dreva
2-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom

125.

Gymnázium M. Galandu, Turčianske Teplice

Horné Rakovce 1440/29
Turčianske Teplice 03901
okres Turčianske Teplice
+421 43 492 2328
gymtut.edu.sk
125.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
125.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

126.

Gymnázium, Turzovka

Ľ. Štúra 35
Turzovka 02354
okres Čadca
+421 41 433 3668
gturzovka.edupage.org
126.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

127.

Stredná odborná škola lesnícka

Sídlisko 135
Tvrdošín 027 44
okres Tvrdošín
+421 43 530 9311
soultv.sk
127.1 Študijný program: Tesár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Učebný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené s ručným a strojovým opracovaním dreva v stavebnej činnosti. Súčasťou prípravy je tiež rekonštrukcia drevených zrubov, drevených stavieb a šindliarska výroba, zhotovovanie, montáž a demontáž drevených tesárskych konštrukcií. Absolvent tiež získa vedomosti a zručnosti potrebné pri výrobe, nastavovaní a montáži lešení, plošín a výťahových šachiet .

128.

Gymnázium, Tvrdošín

Školská 837
Tvrdošín 02744
okres Tvrdošín
+421 43 532 3061
gymts.sk
128.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
128.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

129.

Základní škola a gymnázium Vítkov

Komenského 754
Vítkov 744 03
okres Opava
+420 556 300 779
www.zskgvitkov.cz
129.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
129.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

130.

Střední škola, Vítkov-Podhradí

Podhradí 2066
Vítkov 749 01
okres Opava
+420 556 300 244
www.ssvitkov-podhradi.cz
130.1 Študijný program: Opravářské práce
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Provádí především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení, ale podílí se případně i na výrobě a renovaci součástí. Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech.
130.2 Študijný program: Karosář
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení.
130.3 Študijný program: Mechanik opravář motorových vozidel
3-ročné Stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby.

131.

Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Vrútky

Čachovský rad 36
Vrútky 03861
okres Martin
+421 43 428 4740
gymvrutky.edupage.org
131.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

132.

Športové gymnázium, Žilina

Rosinská cesta 4
Žilina 01008
okres Žilina
+421 41 500 4408
sportgymza.edupage.org
132.1 Študijný program: Gymnázium - šport
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

133.

Súkromné gymnázium, Žilina

Oravská 11
Žilina 01001
okres Žilina
+421 41 723 5315
ssag.sk
133.1 Študijný program: Bilingválne štúdium
5-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

134.

Stredná priemyselná škola stavebná

Veľká okružná 25
Žilina 010 01
okres Žilina
+421 41 562 1331
www.spssza.sk
134.1 Študijný program: 3650 M Staviteľstvo
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent študijného odboru staviteľstvo -pozemné staviteľstvo sa uplatní v povolaní stavebný technik, ako stavebný technik prípravy a realizácie investícií a inžinieringu, stavebný technik – projektant, majster, prevádzkový dispečer, technológ, kontrolór kvality. Absolvent môže nájsť uplatnenie aj ako referent kalkulácií a rozpočtov, referent pre výkon hospodárskej správy pri zabezpečovaní prevádzky a údržby budov a zariadení, referent štátnej správy a samosprávy, marketingový pracovník vo výrobe a predaji stavebných materiálov a výrobkov. Absolvent vie zhotoviť realizačnú projektovú dokumentáciu navrhovaných stavieb pozemného staviteľstva , navrhnúť ich technologické a konštrukčné riešenie, urobiť prepočet a rozpočet stavby.

135.

Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2
Žilina 011 62
okres Žilina
+421 41 723 2259
www.sosstavebna.sk
135.1 Študijný program: Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Technicko - hospodársky pracovník pri príprave stavieb, realizácii stavieb a v projekcii pozemných stavieb so zameraním na zdravotnú techniku, ústredné vykurovanie a plynoinštalácie.
135.2 Študijný program: Technické lýceum - stavebníctvo
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Projektant stavieb pozemného staviteľstva a dopravných stavieb, cenár a kalkulant v stavebnej firme, odborný referent stavebného úradu.
135.3 Študijný program: Mechanik hasičskej techniky
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Pracovník na úseku požiarnej ochrany, nákup a údržba špeciálnej požiarnej techniky, možnosť získať Kurz spojovacej služby, Práce s vyslobodzovacím náradím a Protiplynová služba.
135.4 Študijný program: Murár – obkladač
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Murovanie a omietanie, obklady a dlažby, základné tesárske a betonárske práce, rekonštrukcie a adaptácie budov.
135.5 Študijný program: Tesár – železobetonár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Montáž viazaných konštrukcií krovov, zhotovovanie a osadzovanie tesárskych konštrukcií, ručné a strojné obrábanie dreva, stavba debnenia a lešenia.
135.6 Študijný program: Inštalatér
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Montáž a oprava vodovodných, kanalizačných a vykurovacích rozvodov a zariadení, montáž klasického a podlahového vykurovania.
135.7 Študijný program: Montér suchých stavieb
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Úprava interiérov v bytových a občianskych objektoch sadrokartónovými systémami, montáž drevostavieb, omietanie a obkladanie interiérov.
135.8 Študijný program: Stolár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Zhotovovanie a montáž stolárskych výrobkov – nábytku, stien, dverí, okien, montáž drevených schodíšť a dreveného zábradlia, drevené obklady.
135.9 Študijný program: Stavebná výroba
2-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Pomocné stavebné práce murárske, tesárske, inštalatérske a maliarske.

136.

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50
Žilina 010 01
okres Žilina
+421 41 707 4912
www.soseza.sk
136.1 Študijný program: Elektromechanik – zameraný na silnoprúdovú techniku
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.
136.2 Študijný program: Mechanik elektrotechnik
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Odbor pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti širokospektrálnej elektrotechniky. Všeobecnú a odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Smerovanie štúdia si volí žiak po prvom ročníku s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných na výkon povolania a činností.
136.3 Študijný program: Mechanik počítačových sietí
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii, hardware, software počítača a počítačových sietí. Je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácii, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a závad na týchto zariadeniach. Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu v danej oblasti. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Prioritou práce je efektívnosť riešenia daného problému.

137.

Stredná odborná škola drevárska

Rosinská cesta 4
Žilina 010 08
okres Žilina
+421 41 500 4410
www.spojenasosza.edu.sk
137.1 Študijný program: Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom s maturitou
Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie. Ovláda montáž, údržbu a opravu vodovodných, kanalizačných, vykurovacích a plynovodných systémov.
137.2 Študijný program: Stolár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Spracovanie materiálov a polovýrobkov na stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie, ich zostavovanie, kompletizovanie a osadzovanie na stavbách, vykonávanie úprav a doplnkov.

138.

Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 1
Žilina 010 26
okres Žilina
+421 41 513 5501
svf.uniza.sk
138.1 Študijný program: Staviteľstvo
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
138.2 Študijný program: Technológia a manažment stavieb
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
138.3 Študijný program: Pozemné staviteľstvo
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou

139.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Saleziánska 18
Žilina 010 01
okres Žilina
+421 41 723 4102
www.sos.sdb.sk
139.1 Študijný program: Stavebníctvo - výroba stavieb
2-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa ako vysokokvalifikovaný robotník a technicko-hospodársky pracovník pri riadení výrobného procesu v stavebnej výrobe. V oblasti organizácie a riadenia výroby ovláda základné pojmy a vzťahy z ekonomiky podniku, princípy racionalizácie technických a technologických procesov zvyšovania efektívnosti využívania surovín, palív a energie.
139.2 Študijný program: Murár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, je schopný murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať jednoduché betonárske práce, zhotovovať izolácie, vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukčné práce, vykonávať jednoduché stavebno-montážne práce.
139.3 Študijný program: Maliar
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať maliarske a natieračské práce, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť pracovné postupy na prípravné maliarske a natieračské práce, zhotoviť nápisy jednoduchými druhmi písma, napodobniť bežné mramory a drevá, zhotoviť dekoratívne linkrusty a lepiť tapety.
139.4 Študijný program: Stolár
3-ročné stredoškolské štúdium ukončené výučným listom
Absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre výrobu nábytku a stavebnostolárskych výrobkov.

140.

Gymnázium, Veľká okružná, Žilina

Veľká okružná 22
Žilina 
okres Žilina
+421 41 562 0288
gvoza.sk
140.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
140.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

141.

Gymnázium, Varšavská, Žilina

Varšavská cesta 1
Žilina 01008
okres Žilina
+421 41 500 5530
gvarza.edu.sk
141.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

142.

Gymnázium, Hlinská, Žilina

Hlinská 29
Žilina 01180
okres Žilina
+421 41 763 7700
gymza.sk
142.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka na získanie Deutsches Sprachdiplom II. Stupňa
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
142.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

143.

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Ulica J. M. Hurbana 44
Žilina 01001
okres Žilina
+421 41 562 5891
gsf.sk
143.1 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
143.2 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
6-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou
143.3 Študijný program: Všeobecné gymnaziálne štúdium
8-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

144.

Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina

Na Závaží 2
Žilina 01008
okres Žilina
+421 41 700 2738
sskp.edupage.sk
144.1 Študijný program: Vyššie sekundárne vzdelávanie
4-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

145.

Gymnázium bilingválne

Ul. T. Ružičku 3
Žilina 01001
okres Žilina
+421 41 764 5568
gbza.eu
145.1 Študijný program: Bilingválne štúdium
5-ročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou

146.

Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 1
Žilina 010 26
okres Žilina
+421 41 513 2051
fel.uniza.sk
146.1 Študijný program: Elektrotechnika
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Absolvent bakalárskeho študijného programu Elektrotechnika je odborníkom v odbore elektrotechnického inžinierstva, kde môže tvorivo, s využitím moderných technických prostriedkov vykonávať činnosti pri navrhovaní a realizácii projektov, rozhodovaní o prevádzkových opatreniach, pri riešení prevádzkových a poruchových stavov v existujúcich elektrotechnických systémoch a viesť pracovné kolektívy pri uvedených činnostiach. Absolvent má primerané vedomosti z matematiky, fyziky, teoretickej elektrotechniky, elektrických strojov a ďalších predmetov teoretického základu, ktoré sú ďalej aplikované a širšie rozvinuté v oblasti výkonovej elektroniky, programovania a využitia výpočtovej techniky, elektrických pohonov, elektrickej trakcie a elektroenergetiky. Má dostatočné praktické skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci, dostatočne ovláda odbornú terminológiu v cudzom jazyku, pozná základy ekonomických metód potrebných na prevádzku existujúcich systémov a má základné znalosti z práva, psychológie a riadenia kvality. Absolvent má široké uplatnenie najmä v prevádzke priemyselných podnikov, železníc, mestskej hromadnej dopravy, vo všetkých oblastiach elektroenergetiky a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.
146.2 Študijný program: Telekomunikácie
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Absolvent bakalárskeho študijného programu a odboru Telekomunikácie získa schopnosť špecializovať sa a adaptovať podľa potrieb a požiadaviek praxe vo výrobných podnikoch a podnikoch služieb v oblasti elektronických komunikácií a trvalého prehlbovania vedomostí z odboru. Uplatní sa ako kvalifikovaný pracovník na prevádzku a projektovanie technológie verejných a privátnych sietí a bude schopný v tíme riešiť úlohy praxe.
146.3 Študijný program: Automatizácia
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
146.4 Študijný program: Elektroenergetika
2-ročné inžinierske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
146.5 Študijný program: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
2-ročné inžinierske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
146.6 Študijný program: Výkonové elektronické systémy
2-ročné inžinierske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
146.7 Študijný program: Digitálne technológie
3-ročné bakalárske štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou